Privacy Policy

Privacybeleid / Privacy Policy

Masta Aanhangwagens verheugt zich in uw belangstelling voor onze website en onze diensten. Vanzelfsprekend respecteren wij uw privacy en gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Masta Aanhangwagens houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Hieronder is aangegeven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.


Gegevensverzameling en -gebruik

Masta Aanhangwagens biedt de mogelijkheid om delen van de website anoniem te bekijken en te gebruiken. De gegevens die wij hierover verzamelen hebben enkel betrekking op het gebruik van onze site. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand, stille en drukke uren, regio’s waaruit onze site wordt bezocht en veelgebruikte pagina’s. Ook worden IP-adressen verzameld, maar deze worden niet gebruikt om individuen te achterhalen. Bij het aanmaken van een account bij Masta Aanhangwagens op masta.nl verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (Voornaam, achternaam en email adres), deze gegevens worden gebruikt voor het aanmaken van uw account. De naam en email gegevens worden bij het plaatsen van een bestelling gebruikt voor het afhandelingsproces, ook worden deze gegevens eventueel gebruikt zodra er belangrijke meldingen zijn omtrent de bestelling, deze gegevens worden niet gedeeld met 3e partijen. Daarnaast is het voor klanten ten alle tijden mogelijk om het account te verwijderen en daarmee de bijbehorende gegevens uit de database te verwijderen. Gegevens van gast bezoekers ingevuld tijdens het bestellen worden opgeslagen in de Masta Aanhangwagens database en vervolgens gebruikt voor het afhandelingsproces van de bestelling. De gegevens blijven bewaard in de database om in de toekomst de klant eventueel te helpen bij klachten of vervolg vragen, deze gegevens worden niet gedeeld met 3e partijen of voor andere doeleinden gebruikt. Klanten en gast klanten hebben altijd de mogelijkheid om eventuele bestellingen en de daarbij behorende gegevens uit onze database te laten verwijderen. Dit kan eenvoudig door een mail naar info@masta.nl of contact op te nemen met onze klantenservice. Klanten en gast bezoekers hebben de mogelijkheid om zich vrijblijvend te abonneren voor de Masta Aanhangwagens nieuwsbrief, het email adres wordt hierbij gedeeld met 3e partij SendinBlue, vanuit SendinBlue worden de nieuwsbrieven verstuurd. Klanten en gast bezoekers abonneren zichzelf op de nieuwsbrief met het opt-in vinkje bij het aanmaken van een account of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, het opt-in vinkje staat standaard uit gevinkt, een klant zal deze zelf moeten aanvinken en geeft daarmee zelf toestemming. Geabonneerde op de nieuwsbrief kunnen zich ten allen tijden afmelden door in een eerder verzonden nieuwsbrief op afmelden te klikken, of door een mail te sturen naar info@masta.nl. Klanten kunnen zich ook op masta.nl afmelden voor de nieuwsbrief op het Account-Dashboard.


Voor het gebruik van bepaalde pagina’s is het noodzakelijk dat u gegevens invult bij Masta Aanhangwagens. Uw gegevens worden dan in de database van Masta Aanhangwagens opgeslagen (denk aan contact- en aanmeldingsformulieren). Behalve de gegevens die u invult ten tijde hier om gevraagd wordt, wordt automatisch informatie opgenomen over uw internetadres en de door u gebruikte browser (het programma waarmee u internet binnengaat) Om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen misbruik en de website goed te laten werken op de door u gebruikte computer.

- De bescherming van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de algemeen geldende wetten, en de opslag is op beveiligde servers.
- We respecteren het recht op privacy en we geven om gegevensbeveiliging. Voor dit doel, onder andere, beveiligd communicatie-encryptieprotocol (SSL).
- Persoonlijke gegevens op formulieren op bestemmingspagina's worden als vertrouwelijk behandeld en zijn niet zichtbaar voor onbevoegde personen.
- Contact met de functionaris voor gegevensbescherming is mogelijk via e-mail: martin@masta.nl
Wij behouden ons het recht gegevens te verwerken van mevrouw / mijnheer na de beëindiging of intrekking van de toestemming, alleen in de mate die nodig is voor het onderzoek naar mogelijke claims voor de rechter of indien de bepalingen van nationaal of EU of internationaal recht verplicht ons om het bewaren van gegevens.
- De Serviceprovider heeft het recht om persoonlijke gegevens van de Gebruiker en andere van zijn gegevens te delen met entiteiten die zijn geautoriseerd onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld wetshandhavingsinstanties).
- Het verwijderen van persoonlijke gegevens kan plaatsvinden als gevolg van het intrekken van de toestemming of het indienen van een juridisch ontvankelijk bezwaar tegen de verwerking van persoonlijke gegevens.
- De serviceprovider deelt geen persoonlijke gegevens met andere entiteiten dan toegestaan ​​op basis van toepasselijke wetgeving.
- We hebben gegevenscodering geïmplementeerd en we hebben toegangscontrole ingevoerd, waardoor we de gevolgen van mogelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging tot een minimum beperken.
- Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt door personen die door ons zijn geautoriseerd of verwerkt, met wie wij nauw samenwerken.


Navigatie markering
De navigatiemarkering is een klein bestand dat op de website wordt geplaatst en waarmee specifieke informatie kan worden verzameld die door de computer van de gebruiker wordt verzonden, zoals het IP-adres, de paginabezoektijd, het browsertype en cookies die tijdens eerdere bezoeken door dezelfde server zijn geïnstalleerd. Het gebruik van navigatiemarkeringen door Masta Aanhangwagens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Masta Aanhangwagens kan de navigatiemarkeringen gebruiken om de effectiviteit te controleren van websites van andere entiteiten die ons voorzien van wervings- of marketingdiensten, statistieken over websitegebruikers verzamelen of cookiebestanden beheren.
- De gebruiker kan de navigatiemarkeringen uitschakelen door specifieke cookies te weigeren die aan de gegeven tag zijn gekoppeld. Zo'n tag kan nog steeds anonieme bezoeken van het IP-adres van de opgegeven gebruiker registreren, maar de informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt in dit geval niet geregistreerd.
- Sommige nieuwsbrieven of andere berichten die door Masta Aanhangwagens worden verzonden, bevatten ingebouwde koppelingen waarmee het e-mailadres van de ontvanger kan worden bevestigd. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt door ons gebruikt om de interesses van de gebruiker te bepalen en de kwaliteit van toekomstige ervaringen met betrekking tot het gebruik van onze website te verbeteren.


Locatiehulpmiddelen
Masta Aanhangwagens kan gegevens verzamelen en gebruiken op de geografische locatie van de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker. Bij Masta wordt het locatiehulpmiddel verzameld om onze producten en services te verbeteren op basis van geolocatie-oplossingen.


Cookies
Cookies worden gebruikt om:
1. Het aanpassen van de inhoud van de webpagina's aan de voorkeuren van de gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van websites; in het bijzonder laten deze bestanden toe het apparaat van de gebruiker van de website te herkennen en de website correct weer te geven, afgestemd op zijn individuele behoeften.
2. Het creëren van statistieken die helpen begrijpen hoe websitegebruikers websites gebruiken, waardoor de structuur en inhoud kunnen worden verbeterd.

Als onderdeel van de website www.masta.nl kunnen we de volgende soorten cookies gebruiken:
1. "Noodzakelijke" cookies, waardoor het gebruik van services die beschikbaar zijn als onderdeel van de website mogelijk worden, bijvoorbeeld authenticatiecookies die worden gebruikt voor services waarvoor authenticatie op de site vereist is.
2. Cookies die worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld gebruikt om fraude op het gebied van authenticatie binnen de website te detecteren.
3. Cookies waarmee informatie over het gebruik van webpagina's kan worden verzameld.
4. "Functionele" cookies die de door de gebruiker geselecteerde instellingen "onthouden" en de gebruikersinterface personaliseren, bijvoorbeeld in het bereik van de geselecteerde taal of regio waaruit de gebruiker komt, de lettergrootte, het uiterlijk van de website, etc.
5 "Advertentiecookies" waarmee we betere gebruikers advertentie-inhoud kunnen bieden die beter is afgestemd op hun interesses.


"Het verstrekken van persoonlijke gegevens op de website www.masta.nl is vrijwillig. De basis voor gegevensverwerking is mijn eigen toestemming. Ik heb invloed op de webbrowser en de bijbehorende instellingen. Ontvangers van persoonlijke gegevens kunnen Google, Facebook, Tawk.to, SendinBlue zijn. Ik heb het recht mijn toestemming op elk moment in te trekken door de instellingen in mijn browser te wijzigen. Persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen afhankelijk van de technologie in de periode van gebruik. Ik heb het recht om de beheerder te vragen om toegang te krijgen tot mijn persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, de verwerking van dergelijke gegevens te verwijderen of te beperken en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Profilering wordt gebruikt in Google AdWords, Facebook Pixel. In het geval van verzet tegen profilering, optimaliseer je je browser dienovereenkomstig. "